Bezpieczeństwo i wygoda

slogan image 4Posiadamy duże, nowoczesne i atrakcyjne sale, urządzone zgodnie z potrzebami dzieci w różnym wieku. Każda z sal posiada własną toaletę, do której dzieci mają nieograniczony dostęp. 

Zdrowie na talerzu

slogan image 5Posiadamy własną kuchnię, w której przygotowywane są pyszne, domowe posiłki odpowiednio zbilansowane oraz uwzględniające potrzeby dietetyczne dzieci. 

Nauka przez zabawę

slogan image 1Stale rozszerzamy i bogacimy repertuar form i metod pracy z dziećmi dbajac o to aby przede wszystkim ucząc się dobrze się bawiły. 

1. Gra w dobble z wykorzystaniem Wyprawki nr 50-52: należy wypchnąć karty do gry.

wersja 1: Zabawa w parach lub małej grupie rodzinnej. Dwie osoby rozdają między siebie wszystkie karty z jednej wyprawki.Każdy gracz trzyma  karty w ręce w stosiku jedna na drugiej. Jedną kartę należy położyć na środku stolika. Na sygnał każdy z graczy patrzy na swoją pierwszą kartę i szuka wspólnej litery z kartą, która leży na środku. Głośno podaje nazwę litery i szybko kładzie swoją kartę na stole, przykrywając tę, która już na nim leży. Teraz każdy z graczy znów musi znaleźć wspólną literę na swojej karcie. Wygrywa ten, kto pierwszy pozbędzie się swoich kart.

wersja 2. Gra  w parach na zasadzie gry w wojnę. Wszystkie karty z Wyprawki należy rozdać dwóm graczom. Na sygnał gracze wykładają na środek stołu po jednej karcie i szybko szukają (wypatrują) wspólnej litery dla tych dwóch wyłożonych kart. Osoba, która pierwsza głośno poda nazwę takiej litery, zbiera karty ze środka. Wygrywa ten, kto pierwszy zbierze wszystkie karty.

2. Zabawa matematyczna ,,Rytm" z wykorzystaniem Wyprawki nr53-54 (utrwalenie aspektu porząkowego liczby).  Rodzic układa trzyelementowy wzór z kolorowych guzików (np.: żółty, żółty czerwony lub czewony, niebieski, żółty). Dziecko układa taki sam wzór i kontynuuje go dalej dopóki wystarczy elementów. Następnie rodzic zadaje pytanie dziecku: Jaki kolor ma trzeci/ piąty/ dziewiąty elelment? 

3. Na jakim instrumencie gra miś? Pokoloruj wybrany obrazek.