Bezpieczeństwo i wygoda

slogan image 4Posiadamy duże, nowoczesne i atrakcyjne sale, urządzone zgodnie z potrzebami dzieci w różnym wieku. Każda z sal posiada własną toaletę, do której dzieci mają nieograniczony dostęp. 

Zdrowie na talerzu

slogan image 5Posiadamy własną kuchnię, w której przygotowywane są pyszne, domowe posiłki odpowiednio zbilansowane oraz uwzględniające potrzeby dietetyczne dzieci. 

Nauka przez zabawę

slogan image 1Stale rozszerzamy i bogacimy repertuar form i metod pracy z dziećmi dbajac o to aby przede wszystkim ucząc się dobrze się bawiły. 

Harmonogram rekrutacji

do Przedszkola Miejskiego Nr 15 w Świdnicy

na rok szkolny 2019/2020

Podstawa prawna:

- art. 154 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 59 z póź. zmianami),

- zarządzenie nr 0050-9/2019 Prezydenta Miasta Świdnicy z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto Świdnicę.

01.03.2019 –

15.03.2019

 

Złożenie wniosków o przyjęcie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

19.03.2019

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie i dokumentów potwierdzających spełnianie

przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

25.03.2019

Opublikowanie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola

 

25.03.2019 –

29.03.2019

Potwierdzenie przez rodzica/prawnego opiekuna kandydata zakwalifikowanego woli przyjęcia do przedszkola w formie pisemnego oświadczenia

01.04.2019

Opublikowanie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola

 

Uwaga! Terminy postępowania uzupełniającego zostaną podane w przypadku posiadania przez przedszkole wolnych miejsc po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego w wyżej wymienionych terminach.