Bezpieczeństwo i wygoda

slogan image 4Posiadamy duże, nowoczesne i atrakcyjne sale, urządzone zgodnie z potrzebami dzieci w różnym wieku. Każda z sal posiada własną toaletę, do której dzieci mają nieograniczony dostęp. 

Zdrowie na talerzu

slogan image 5Posiadamy własną kuchnię, w której przygotowywane są pyszne, domowe posiłki odpowiednio zbilansowane oraz uwzględniające potrzeby dietetyczne dzieci. 

Nauka przez zabawę

slogan image 1Stale rozszerzamy i bogacimy repertuar form i metod pracy z dziećmi dbajac o to aby przede wszystkim ucząc się dobrze się bawiły. 

KOMUNIKAT

DYREKTORA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 15 W ŚWIDNICY
O LICZBIE WOLNYCH MIEJSC NA ROK SZKOLNY 2024/2025

Podstawa prawna:
art. 153 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz.U. 2023, poz. 900)
Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 15 w Świdnicy informuje, że nabór do przedszkola na rok szkolny

2024/2025 na wolne miejsca będzie przeprowadzony w dniach:
26.02.2024r. od godz. 8.00 do 08.03.2024r. do godz. 15.00.
drogą elektroniczną, poprzez stronę internetową:
https://rekrutacje-swidnica.pzo.edu.pl

Liczba wolnych miejsc na rok szkolny 2024/2025 wynosi 38, w tym:
 25 miejsc - dzieci 3 letnie,
 1 miejsce - dzieci 4 letnie,
 12 miejsc - dzieci 6 letnie.

Jednocześnie Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 15 w Świdnicy informuje, że Deklarację o
kontynuowaniu edukacji przedszkolnej złożyło 87 rodziców dzieci już uczęszczających do tutejszego
przedszkola.
Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2024/2025 wypełniamy w elektronicznym systemie naboru,
drukujemy, podpisujemy i wraz z wypełnionymi stosownymi oświadczeniami składamy w formie pisemnej w kancelarii
przedszkola pierwszego wyboru od godz. 9.00 do 15.00 w terminie określonym w harmonogramie postępowania
rekrutacyjnego, tj. do dnia 08.03.2024r. Wnioski podpisane profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym w
elektronicznym systemie naboru nie muszą być dostarczone w formie pisemnej do placówki pierwszego wyboru.