Bezpieczeństwo i wygoda

slogan image 4Posiadamy duże, nowoczesne i atrakcyjne sale, urządzone zgodnie z potrzebami dzieci w różnym wieku. Każda z sal posiada własną toaletę, do której dzieci mają nieograniczony dostęp. 

Zdrowie na talerzu

slogan image 5Posiadamy własną kuchnię, w której przygotowywane są pyszne, domowe posiłki odpowiednio zbilansowane oraz uwzględniające potrzeby dietetyczne dzieci. 

Nauka przez zabawę

slogan image 1Stale rozszerzamy i bogacimy repertuar form i metod pracy z dziećmi dbajac o to aby przede wszystkim ucząc się dobrze się bawiły. 

Deklaracja dostępności cyfrowej


Wstęp deklaracji

Przedszkole Miejskie nr 15 w Świdnicy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.przedszkole15.swidnica.pl/  

Dane teleadresowe jednostki:

Przedszkole Miejskie nr 15 w Świdnicy

58-100 Świdnica

ul .Ofiar Oświęcimskich 45a

tel/fax (074)852 43 53

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

http://www.przedszkole15.swidnica.pl/   

Data publikacji strony internetowej: 2017-01-09

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-31

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • niektóre zamieszczone informacje w postaci załączników są w postaci skanów z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji,
 • filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,
 • zdjęcia nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
 • brak możliwości zmiany kontrastu i wielkości czcionki (poza zmianą za pomocą klasycznych skrótów klawiszowych)

Trwają prace modernizacyjne mające na celu dostosowanie strony do wymagań.

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-24

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji 2023-03-31

Skróty klawiaturowe

Na tej stronie można używać standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt w sprawie ustalenia alternatywnego dostępu pod numerem telefonu (074)852 43 53 lub wysłać e-mail na adres:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Procedura wnioskowo-skargowa

Dyrektor placówki przyjmuje interesantów po wcześniejszym umówieniu.
Wnioski kierować można również na adres:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich (https://www.rpo.gov.pl/)

Dostępność architektoniczna

 1. Aby dostać się na teren przedszkola od strony wejścia głównego, należy pokonać bramkę otwierana ręcznie oraz znajdująca się na górze bramki blokadę, lub od ulicy Sybiraków dwie bramki otwierane ręcznie, z czego jedna otwierana na kod.
 2. Aby wejść do budynku należy pokonać schody - 4 stopnie oraz drzwi otwierane ręcznie. Wejście do budynku w godzinach pracy przedszkola jest możliwe przy użyciu domofonu. Budynek posiada dwie kondygnacje użytkowe, dwie klatki schodowe, z czego jedna używana wyłącznie przez personel.
 3. W budynku nie ma windy osobowej -jest tylko winda towarowa, mała, do przewozu żywności. Brak pochylni, podjazdów, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnej.
 4. Przy przedszkolu znajduje się parking ogólnodostępny, nie ma wydzielonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.
 5. Toalety w budynku nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 6. Do budynku można wejść z psem asystującym.
 7. W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.