Bezpieczeństwo i wygoda

slogan image 4Posiadamy duże, nowoczesne i atrakcyjne sale, urządzone zgodnie z potrzebami dzieci w różnym wieku. Każda z sal posiada własną toaletę, do której dzieci mają nieograniczony dostęp. 

Zdrowie na talerzu

slogan image 5Posiadamy własną kuchnię, w której przygotowywane są pyszne, domowe posiłki odpowiednio zbilansowane oraz uwzględniające potrzeby dietetyczne dzieci. 

Nauka przez zabawę

slogan image 1Stale rozszerzamy i bogacimy repertuar form i metod pracy z dziećmi dbajac o to aby przede wszystkim ucząc się dobrze się bawiły. 

Plan działania / Stałe wydarzenia/

Poznanie dzieci i ich środowiska rodzinnego:

 • „Dni otwarte w przedszkolu” – rozmowy, zwiedzanie przedszkola przez rodziców i dzieci zapisujących się do przedszkola (III-IV).
 • „Z mamą czuję się bezpiecznie” – wspólny pobyt i zabawy z rodzicami i dziećmi, które nie mogą zaaklimatyzować się w przedszkolu (cały rok).
 • Praca indywidualna, przeprowadzanie wnikliwych obserwacji dzieci we wszystkich grupach wiekowych oraz diagnozy dzieci 6- letnich; informowanie rodziców o ich wynikach, przeprowadzanie rozmów w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych (IX-X).
 • Rozmowy indywidualne, konsultacje odbywane z inicjatywy dyrektora, nauczycielek, rodziców (cały rok).

Pozyskiwanie rodziców do współdziałania:

 • Systematyczne prowadzenie kącików grupowych; umieszczanie w nich piosenek i wierszy, których dzieci się uczą, jak też informacji o planowanych uroczystościach, wycieczkach (cały rok).
 • Eksponowanie prac plastyczno- technicznych dzieci wszystkich oddziałów na stałej wystawce dla rodziców (wg planu).
 • Uczestnictwo dzieci w wycieczkach krajoznawczych (wg planu):
  • poznanie różnych środowisk życia zwierząt, roślin,
  • zbieranie okazów przyrody, pamiątek,
  • uświadomienie potrzeby rekreacji poza środowiskiem wielkomiejskim.

Zainteresowanie rodziców uroczystościami przedszkolnymi i spotkaniami grupowymi:

 • Zapraszanie rodziców na okolicznościowe uroczystości ogólno przedszkolne i grupowe (wg planu):
  • Pasowanie na starszaka,
  • Pasowanie na przedszkolaka.
  • Dzień pluszowego misia
  • Mikołajki – przygotowanie paczek oraz wspólna zabawa z Mikołajem,
  • Jasełka,
  • Bal karnawałowy,
  • Dzień Babci i Dziadka– spotkanie przy herbacie i słodkościach,
  • Powitanie wiosny
  • Dzień flagi
  • Święto Rodziny – festyn,
  • Dzień Dziecka,
  • Uroczyste pożegnanie „starszaków” odchodzących do szkoły, słodki poczęstunek, wręczenie niespodzianek dla dzieci, podziękowań dla rodziców oraz  wspólna zabawa.
 • Pomoc rodziców w organizacji uroczystości: szycie strojów, wykonywanie dekoracji (wg planu).
 • Organizowanie spotkań grupowych, zajęć otwartych dla rodziców, podczas których mogą obserwować swoje pociechy oraz ich poziom wiedzy i umiejętności zdobyty w przedszkolu (wg planu).
 • „ Aktualności Piętnastki” – wydawanie gazetki przedszkolnej dla rodziców i dzieci (wg planu).

Inne  wydarzenia w przedszkolu i poza nim:

 • Audycje muzyczne dla dzieci odbywające się w przedszkolu (wg planu).
 • Spektakle teatralne – różne formy (wg planu).
 • Zajęcia rytmiczno – taneczne dla chętnych dzieci (wg planu).
 • Udział w konkursach (wg planu):
  • plastycznych,
  • teatralnych – Turniej Aktora z Przedszkola, Przegląd Teatrzyków Przedszkolnych,
  • muzycznych – Festiwal Piosenki Przedszkolnej, Przegląd Piosenki Przedszkolnej,
  • sportowych – Olimpiada Sportowa dla Przedszkolaków.

Dzieci  osiągają sukcesy adekwatne do swoich możliwości rozwojowych. Zdobywają liczne wyróżnienia, nagrody w konkursach, festiwalach, turniejach, organizowanych przez środowisko lokalne.

Stoimy na straży praw dziecka. Pomagamy sobie i szanujemy się nawzajem.

Rodzice naszych pociech są wspaniali, życzliwi: niosą pomoc i radę w każdej sytuacji.