Bezpieczeństwo i wygoda

slogan image 4Posiadamy duże, nowoczesne i atrakcyjne sale, urządzone zgodnie z potrzebami dzieci w różnym wieku. Każda z sal posiada własną toaletę, do której dzieci mają nieograniczony dostęp. 

Zdrowie na talerzu

slogan image 5Posiadamy własną kuchnię, w której przygotowywane są pyszne, domowe posiłki odpowiednio zbilansowane oraz uwzględniające potrzeby dietetyczne dzieci. 

Nauka przez zabawę

slogan image 1Stale rozszerzamy i bogacimy repertuar form i metod pracy z dziećmi dbajac o to aby przede wszystkim ucząc się dobrze się bawiły. 

6.15 – 8.15  

 * zabawy   indywidualne, w małych grupach, proponowane przez  

    nauczyciela i  dzieci,    

*  zabawy  integracyjne, dydaktyczne, zabawy i  ćwiczenia   

    wspierające rozwój dziecka,

*  obserwacja indywidualnego rozwoju dziecka,

 * praca indywidualna z  działalnością kompensacyjną i stymulująca  

    rozwój  dziecka,

 * udział dzieci w prostych pracach porządkowych na terenie grupy,

8.15 – 9.00

*  ćwiczenia poranne lub zabawa ruchowa,

*  czynności  higieniczne i samoobsługowe, opiekuńcze, 

    przygotowanie do śniadania

*  śniadanie

9.00 – 11.15

* zajęcia edukacyjne z całą  grupą, realizowane wg wybranego  

   programu zgodnego z  podstawą programową, przy wykorzystaniu   

   materiałów i środków dydaktycznych,  przygotowanych przez  

   nauczyciela,

* pobyt na świeżym powietrzu - gry i zabawy ruchowe w ogrodzie  

   przedszkolnym, spacery , wycieczki, obserwacje przyrodnicze,

* zabawy spontaniczne z wykorzystaniem kącików zainteresowań .

11.15 – 12.00

* czynności  higieniczne i samoobsługowe,  przygotowanie do II  

   śniadania,

* II śniadanie

12.00 – 13.15

* zajęcia i zabawy wyciszające, relaksujące,

* praca z dzieckiem o indywidualnych potrzebach rozwojowych,

* propozycje zadań dodatkowych dla dzieci / praca z dzieckiem  

   zdolnym/,

* zabawy dowolne w sali lub w ogrodzie przedszkolnym,

13.15 – 14.00

* czynności  higieniczne i samoobsługowe,   przygotowanie do  

   obiadu,

* obiad.

14.00 – 16.15

* zabawy edukacyjne i wychowawcze zorganizowane przez  

   nauczyciela oraz podejmowane z inicjatywy dzieci,

* prace gospodarczo -  porządkowe w sali,

* zajęcia indywidualne z dziećmi,

* zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym w zależności od pogody  

   oraz pory roku,

* rozchodzenie się dzieci , kontakty nauczyciela z rodzicami.