Bezpieczeństwo i wygoda

slogan image 4Posiadamy duże, nowoczesne i atrakcyjne sale, urządzone zgodnie z potrzebami dzieci w różnym wieku. Każda z sal posiada własną toaletę, do której dzieci mają nieograniczony dostęp. 

Zdrowie na talerzu

slogan image 5Posiadamy własną kuchnię, w której przygotowywane są pyszne, domowe posiłki odpowiednio zbilansowane oraz uwzględniające potrzeby dietetyczne dzieci. 

Nauka przez zabawę

slogan image 1Stale rozszerzamy i bogacimy repertuar form i metod pracy z dziećmi dbajac o to aby przede wszystkim ucząc się dobrze się bawiły. 

Załącznik nr 2

Klauzula informacyjna Przedszkola Miejskiego nr 15 w Świdnicy

Szanowni Państwo,

Przedszkole Miejskie nr 15   z siedzibą w Świdnicy, zwane dalej Przedszkolem przekazuje Państwu informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych wymaganą normą prawną pochodząca z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), które to stosowane będzie w Polsce od dnia 25 maja 2018 r.

Przedszkole informuje, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych osobowych Pańskich Dzieci jest Przedszkole Miejskie nr 15 z siedzibą w Świdnicy przy ul. Of. Oświęcimskich 45.
 2. Z Inspektorem ochrony danych osobowych Przedszkola można skontaktować się pisząc na adres pocztowy Przedszkola lub na e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.    
 3. W Polsce organem nadzorczym w zakresie ochrony danych osobowych od dnia stosowania RODO będzie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – o ile uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem ww. przepisów.
 4. Ma Pan/Pani prawo do żądania od Przedszkola dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz uzyskania kopii danych.
 5. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 6. Ma Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie uprzednio wydanej zgody na przetwarzanie. Możliwe jest także, że – zgodnie z przepisami prawa – Przedszkole będzie uprawnione do przetwarzania danych na innej podstawie prawnej lub w innym celu.
 7. Pani/Pana dane oraz dane Dziecka/Dzieci przetwarzane są w następujących celach:
 • Wykonywania czynności rekrutacyjnych, na podstawie wykonania obowiązku prawnego, nałożonego przez przepisy prawa rangi ustawowej na placówki oświatowe.
 • Wykonywanie czynności związanych z rozliczeniem za uczęszczanie dziecka do placówki, zgodnie z udzieloną zgodą.
 • Prowadzenie dziennika zajęć wychowanków przedszkola, prowadzenie ewidencji wychowanków przedszkola, prowadzenie dziennika rewalidacyjno-wychowawczego, prowadzenie dziennika zajęć dodatkowych, prowadzenie dzienników logopedy oraz pedagoga, analizowanie opinii psychologiczno-pedagogicznych, sporządzanie opinii o wychowankach, w tym o gotowości szkolnej, na podstawie wykonania obowiązku prawnego, nałożonego przez przepisy prawa rangi ustawowej na placówki oświatowe, m.in. prawa oświatowego, Karty nauczyciela czy ustawy o systemie oświaty.
 • Wykonanie obowiązku sprawozdawczego oraz w celach statystycznych, wynikających z ustawy.
 • Utrzymywania, wyświetlania strony internetowej oraz ich zawartości (tj. wizerunku wychowanków przedszkola), komunikowania się przez te strony. Podstawą do wykorzystania danych tam zawartych jest Pana/Pani zgoda wyrażona w imieniu własnym, jak i dzieci lub odpowiednie przepisy prawa, np. prawo telekomunikacyjne.
 • Wykonywanie prawnie uzasadnionych interesów Przedszkola, w tym polegających na zapewnieniu bezpieczeństwa osób przebywających na terenie placówki oraz mienia Przedszkola (monitoring wizyjny).
 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są :
 •      uprawnione podmioty (na podstawie przepisów prawa) w tym: MEN – poprzez System Informacji Oświatowej, jednostka prowadząca – Urząd Miasta, związki zawodowe, jednostki kontrolujące,
 •      podmioty, którym dane mogą być przekazane na podstawie Pana/Pani zgody lub upoważnienia.
 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w zależności od celu, w jakim zostały zebrane, od przepisów prawa lub przyjętych przez Przedszkole rozwiązań, a także wyrażonej przez Pana/Pani zgody/ zgód oraz oświadczeń.

W przypadku:

 • zgody – przez czas wskazany w oświadczeniu o zgodzie, do czasu odwołania zgody,
 • umowy/ innej czynności prawnej – przez czas niezbędny do realizacji umowy, a jeżeli dane czynności nie doszły do skutku, przez okres 3 lat od dnia zebrania danych,
 • danych archiwalnych – po wygaśnięciu danej umowy, dane osobowe przetwarzane są przez 10 lat.
 1. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
 2. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w celach informacyjnych, marketingowych jest dobrowolne.
 3. Prawa, które przewiduje RODO mogą być realizowane od 25.05.2018 r. na zasadach określonych Rozporządzeniem.
 4. Przedszkole Miejskie nr 15 w Świdnicy poprzez przekazanie niniejszej informacji realizuje obowiązek prawny. W razie pytań i wątpliwości do Państwa dyspozycji pozostaje Inspektor Ochrony Danych Osobowych.