Bezpieczeństwo i wygoda

slogan image 4Posiadamy duże, nowoczesne i atrakcyjne sale, urządzone zgodnie z potrzebami dzieci w różnym wieku. Każda z sal posiada własną toaletę, do której dzieci mają nieograniczony dostęp. 

Zdrowie na talerzu

slogan image 5Posiadamy własną kuchnię, w której przygotowywane są pyszne, domowe posiłki odpowiednio zbilansowane oraz uwzględniające potrzeby dietetyczne dzieci. 

Nauka przez zabawę

slogan image 1Stale rozszerzamy i bogacimy repertuar form i metod pracy z dziećmi dbajac o to aby przede wszystkim ucząc się dobrze się bawiły. 

CZWARTEK 14.05.2020r-„W krainie muzyki”-„Muzyka relaksacyjna”.

- „Po co nam muzyka?”- burza mózgów, doskonalenie myślenia przyczynowo- skutkowego. Rodzic włącza fragmenty różnej muzyki, a dziecko decyduje do czego mogłaby być dobra (np. muzyka relaksacyjna, muzyka elektroniczna, rock&roll).

- „Namalujmy muzykę!”- malowanie palcami i dłońmi do muzyki (muzyka z gatunku heavy metal). Dziecko swobodnie maluje farbami palcami i dłońmi, na dużym arkuszu papieru (co najmniej A3), położonym na podłodze- ilustruje muzykę. Następnie rodzic powtarza zabawę z muzyką relaksacyjną. Następnie rodzic pyta: Czym różnią się te obrazki? Który jest spokojny, a który nie? Czy łatwo rozpoznać, który był malowany, podczas którego utworu? Dlaczego?                                    

1 przykład:    https://www.youtube.com/watch?v=uEJhxvraO78 Jesteśmy jagódki, czarne jagódki (rock/metal cover)

2 przykład:    https://www.youtube.com/watch?v=2XPDxcObwrU Piosenki dla dzieci Jesteśmy jagódki

- Zapoznanie z literą „H, h”- zaaranżowanie sytuacji, w której pojawi się wyraz podstawowy np. rodzic zadaje pytanie: Gdy słuchasz muzyki relaksacyjnej, zamykasz oczy to gdzie się przenosisz? Bo ja przenoszę się na egzotyczną wyspę, leżę w hamaku i słucham muzyki. Co to jest hamak?

Wydzielenie pierwszej głoski w słowie „hamak”, by utożsamić ją później z wprowadzoną literą; analiza i synteza słuchowa wyrazu podstawowego; podział na sylaby.

- Zabawy z głoską H filmik https://www.youtube.com/watch?v=1_3R9SYCpEM  LITERA H - UBU nauka literek

                     https://www.youtube.com/watch?v=tZjEIqfKJ-s  litera H      

- Praca z KP4,s.17a- doskonalenie zdolności grafomotorycznych i percepcji wzrokowej.

- Praca z W.10 (Wyprawka)- pokaz nowej litery drukowanej, analiza pokazywanej litery i jej elementów, wodzenie palcem po małej i wielkiej literze, ozdabianie szablonu dowolnym sposobem.

- Zabawa z W.20a (Wyprawka)- rozpoznawanie nowej litery wśród innych liter.

- Praca z KP4,s.17b- doskonalenie percepcji słuchowej, koordynacji wzrokowo- ruchowej, ćwiczenia w czytaniu.

1. Gra w dobble z wykorzystaniem Wyprawki nr 50-52: należy wypchnąć karty do gry.

wersja 1: Zabawa w parach lub małej grupie rodzinnej. Dwie osoby rozdają między siebie wszystkie karty z jednej wyprawki.Każdy gracz trzyma  karty w ręce w stosiku jedna na drugiej. Jedną kartę należy położyć na środku stolika. Na sygnał każdy z graczy patrzy na swoją pierwszą kartę i szuka wspólnej litery z kartą, która leży na środku. Głośno podaje nazwę litery i szybko kładzie swoją kartę na stole, przykrywając tę, która już na nim leży. Teraz każdy z graczy znów musi znaleźć wspólną literę na swojej karcie. Wygrywa ten, kto pierwszy pozbędzie się swoich kart.

wersja 2. Gra  w parach na zasadzie gry w wojnę. Wszystkie karty z Wyprawki należy rozdać dwóm graczom. Na sygnał gracze wykładają na środek stołu po jednej karcie i szybko szukają (wypatrują) wspólnej litery dla tych dwóch wyłożonych kart. Osoba, która pierwsza głośno poda nazwę takiej litery, zbiera karty ze środka. Wygrywa ten, kto pierwszy zbierze wszystkie karty.

2. Zabawa matematyczna ,,Rytm" z wykorzystaniem Wyprawki nr53-54 (utrwalenie aspektu porząkowego liczby).  Rodzic układa trzyelementowy wzór z kolorowych guzików (np.: żółty, żółty czerwony lub czewony, niebieski, żółty). Dziecko układa taki sam wzór i kontynuuje go dalej dopóki wystarczy elementów. Następnie rodzic zadaje pytanie dziecku: Jaki kolor ma trzeci/ piąty/ dziewiąty elelment? 

3. Na jakim instrumencie gra miś? Pokoloruj wybrany obrazek.

 

1. Zabawa muzyczna tradycyjna ze śpiewem i ruchem ,,Jestem muzykantem". Śpiewaj i baw się przy muzyce.

link do zabawy muzycznej

2. Zabawa ,,Po mojej prawej stronie " doskonaląca lateralizację. Rodzina lub dzieci siedzą na krzesłach, jedno dodatkowe krzesło jest puste. Zabawę rozpoczyna osoba, po której prawej stronie jest wolne miejsce i ona mówi: Po mojej prawej stronie jest wolne miejsce, zapraszam na nie....(wymieniamy imię). Zaproszona osoba przychodzi na  wolne miejsce. Wskazuje następną osobę, która będzie zapraszać.

3.Wymień nazwę instrumentu i podziel ją na sylaby. Klaśnij tyle razy ile jest sylab.  W pustym okienku narysuj tyle kropek ile słyszysz sylab.

ŚRODA 13.05.2020r.-„W krainie muzyki”-„Muzyka klasyczna”.

- Słuchanie opowiadania Agnieszki Frączek pt. ”Koncert”.

W środę z samego rana do przedszkola przyjechali muzycy. I przywieźli ze sobą przeróżne instrumenty – jedne wielkie, inne malutkie, a wszystkie błyszczące i rozśpiewane. Dzieci przyglądały się im z ogromnym zainteresowaniem. Pan dyrygent, do którego wszyscy zwracali się „maestro”, opowiadał po kolei o każdym z instrumentów, a muzycy wydobywali z nich czarodziejskie dźwięki. Mnóstwo przy tym było niespodzianek! Najpierw się okazało, że ta trąba, pozwijana jak ślimak w muszelce, to wcale nie trąba, ale waltornia, a ta druga, długa jak wąż, to… to puzon!                                                                   

  – Niemożliwe – nie chciał wierzyć Staś. – Jak to puzon? Przecież puzon powinien być długi i pyzaty, a ten jest długi i chudy!

Po trąbach nie–trąbach przyszła kolei na klarnet, skrzypce (które wcale nie skrzypią). A wreszcie na basetlę, która w ogóle nie jest podobna do basseta. I bałałajkę, która niestety nie ma nic wspólnego z bajką…

Ale nie szkodzi – to spotkanie i tak było ciekawsze od najciekawszej bajki.

A po południu dzieci postanowiły dać własny koncert.      

Po wysłuchaniu opowiadania dziecko odpowiada na pytania: Czy był to taki koncert, o jakim rozmawialiśmy wczoraj? ( rodzic prezentuje ilustrację z KP4,s.16b) Czym się różnią te dwa koncerty? Jak nazywała się osoba, która dowodziła całym koncertem? Jakie instrumenty były wymienione w opowiadaniu? Do czego chłopiec porównywał waltornię? Jaki instrument przypominał mu węża? Czy Tobie jakieś instrumenty coś przypominają?

 - „Orkiestra” – swobodne wypowiedzi dzieci na podstawie własnych doświadczeń.                                                                             

- Co postanowiły dzieci na koniec opowiadania wysłuchanego na początku zajęć? Czym jest orkiestra? Kto gra w orkiestrze? Kto oprócz muzyków jest potrzebny w orkiestrze? Jak myślicie, na czym mogły grać dzieci w swojej orkiestrze?

https://www.youtube.com/watch?v=Alx80qkdViM Orkiestra Symfoniczna

-„ Przedszkolna orkiestra” – słuchanie wiersza Agnieszki Frączek.

By zagrać z prawdziwą orkiestrą,

nie trzeba być żadnym maestro,

wystarczy fantazji ćwierć deka.

Słuchacze już biegną z daleka!

Bo Antek w parapet uderza

i rocka grać na nim zamierza.

Jaś stuka zażarcie w żeberka,

aż grzejnik wywija oberka,

Staś biurko przerobił na bęben

i bębni w nie, nucąc kolędę,

a Krzysiek na nerwach gra tryle…

Przedszkolna orkiestra. I tyle.

Zadajemy dziecku pytania: Na czym grały dzieci w swojej orkiestrze? Jaką muzykę grały? Czy taka muzyka może się podobać?

-„Nasza orkiestra”- zabawy muzyczne z wykorzystaniem dowolnych przedmiotów- dziecko wybiera przedmioty z domu i próbuje na nich grać. Rodzic nie wskazuje, kiedy ma zacząć i skończyć, pozwala na pełną improwizację. Gdy dziecko skończy koncert, rodzic zadaje pytania: Jak Ci się podobała Twoja muzyka? Czy słyszałaś muzykę brata/ siostry? Co można zrobić, żeby koncert naszej orkiestry był lepszy? Kto może pomóc orkiestrze? Po co są dyrygent i zasady?

- „Dyrygent” – zabawa muzyczna, ćwiczenie reagowania na polecenia.

Rodzic wciela się w dyrygenta. Rolę batuty może odgrywać dowolny przedmiot, np. długi klocek czy patyk. Dzieci zajmują miejsca przy swoich „instrumentach ( dowolny instrument lub coś co wydaje dźwięki). Dyrygent pokazuje, jak należy grać: cicho / głośno, szybko /wolno itd….

https://www.youtube.com/watch?v=udyhgi4ODvk Dyrygent - Natalia Ciecierska

- Praca z KP4,s.16b- zabawa matematyczna doskonaląca przeliczanie i spostrzeganie.

- Praca z KP4,s.16a- doskonalenie zdolności grafomotorycznych, ćwiczenie słuchowe.

                                          

WTOREK 12.05.2020r.-„W krainie muzyki”-„Muzyka współczesna”.

- „Gatunki muzyczne”- zapoznanie dziecka ze współczesnymi gatunkami muzycznymi, wysłuchanie i podawanie nazw różnych gatunków muzycznych: rap, disco, rock, jazz.

1. Klasyka:        

           https://www.youtube.com/watch?v=oLUoju3Dse8     Klasyka Dla Dzieci – Mazurek

2. Rap:  

           https://www.youtube.com/watch?v=tAPgBy4cvLk             

                                                                                             Koronawirusie chcesz dostać tu się  

  -„Nasz rap” – zabawa w tworzenie muzyki do znanych wierszy. Dziecko wybiera dowolny znany sobie wiersz, najlepiej rymowany, np. Kaczka Dziwaczka, i próbuje wykonać go, rapując.                                                                                                            

3.Disco:    „Taneczne rytmy disco” –wyjaśniamy, że disco to muzyka taneczna. Zadaniem dzieci jest wymyślenie układu tanecznego do piosenki

           https://www.youtube.com/watch?v=6BwHuwiknOs    Disco Kids - Tańcz, Tańcz, Tańcz

4.Jazz :

            https://www.youtube.com/watch?v=-ZH53G7YjIE        Jazz for Kids

5. Rock               „Koncert rockowy” – naśladowanie gry na gitarze. Rodzic włącza muzykę rockową . Dzieci wcielają się w gitarzystów i próbują naśladować grę na gitarze elektrycznej – w takim tempie jakie słychać w utworze.

             https://www.youtube.com/watch?v=q5SEPVGn7iU  

                                        Aerosmith - Live in Las Vegas NV - Park Theater 2019

- „Taneczne improwizacje” – tańczenie do różnych gatunków muzycznych, określanie tempa, nastroju. Włączamy utwory z poprzedniego ćwiczenia, a zadaniem dzieci jest tańczenie, tak jak prowadzi je muzyka. Dzieci określają, jak im się tańczyło, który utwór najbardziej przypadł im do gustu. Określają nastrój i tempo muzyki.

- „Gitara” – praca techniczna- dziecko z pudełka po chusteczkach tworzą gitarę. Dziecko najpierw okleja pudełko kolorowym papierem lub wydzieranką z gazety, następnie mocuje żyłkę, tak by przechodziła nad otworem w pudełku (pudełko odgrywa rolę pudła rezonansowego). Na rantach pudełka rodzic może wykonać niewielkie nacięcia nożykiem, by struny się nie przesuwały. Następnie dziecko wycina z kartonu gryf oraz główkę gitary i rysuje na nich progi i struny (potrzebne będą: pudełko po chusteczkach, kolorowy papier / gazety, żyłka, nóż.