Bezpieczeństwo i wygoda

slogan image 4Posiadamy duże, nowoczesne i atrakcyjne sale, urządzone zgodnie z potrzebami dzieci w różnym wieku. Każda z sal posiada własną toaletę, do której dzieci mają nieograniczony dostęp. 

Zdrowie na talerzu

slogan image 5Posiadamy własną kuchnię, w której przygotowywane są pyszne, domowe posiłki odpowiednio zbilansowane oraz uwzględniające potrzeby dietetyczne dzieci. 

Nauka przez zabawę

slogan image 1Stale rozszerzamy i bogacimy repertuar form i metod pracy z dziećmi dbajac o to aby przede wszystkim ucząc się dobrze się bawiły. 

WTOREK 31.03.2020r.

- „Odgłosy zwierząt”- Jakie zwierzęta można spotkać na wiejskim podwórku? Jakie odgłosy wydają?- KP3,s.30b.

Piesek szczeka: Hau, hau, hau.

Kotek miauczy: Miau, miau, miau.

Kura gdacze: Ko, ko, ko.

Kaczka kwacze: Kwa, kwa, kwa.

Gąska gęga: Gę, gę, gę.

Owca beczy: Be, be, be.

Koza meczy: Me, me, me.

Indor gulgocze: Gul, gul, gul.

Krowa ryczy: Mu, mu, mu.

Konik parska: Prr, prr, prr.

A pies warczy: Wrr, wrr, wrr.

- Rozmowa na temat: „Ptaki i ich jaja”- Jakie zwierzęta znoszą jajka? Czy są to tylko ptaki? Ukazanie jaj różnych ptaków- kurze, przepiórcze, strusie. Wprowadzenie wyrazów do globalnego czytania: KURA, PRZEPIÓRKA, SRTUŚ. Czym różni się kura od koguta?- wyszukanie różnic i podobieństw przez dzieci. Przedstawienie ciekawostek o kurze: jest ptakiem, który kiepsko lata, nie ma gruczołów potowych, a zniesienie jajka zajmuje jej mniej więcej dobę.

-Praca: KP3,s.31- doskonalenie sprawności grafomotorycznej, percepcji wzrokowej, dekodowanie.

- „ Skąd się biorą jajka?”- zapoznanie z cyklem życia kury, ćwiczenia logicznego myślenia, poszerzanie wiedzy przyrodniczej, rytmy- praca z KP3,s.32a.

-„Jaja”- poszerzanie wiedzy o jajkach- dziecko przygląda się jajkom i pudełkom po jajkach, szuka na nich numerków; wyjaśnienie znaczenia liczb: 3- chów klatkowy, 2- chów ściółkowy, 1- chów na wolnym wybiegu, 0- chów ekologiczny.

-„Z czego składa się jajo?”- dziecko rozbija jajko i wyszczególnia: białko i żółtko.

- Praca z KP3,s.32b- utrwalenie stosunków przestrzennych, doskonalenie percepcji wzrokowej i słuchowej.

- „Jakie potrawy można zrobić z jajek?”- dziecko wymienia różne potrawy jakie można zrobić z jajek np. jajecznica, jajko sadzone, jajko na twardo, jajka faszerowane, kogel- mogel itp., a następnie rysuje je na kartce kredkami ołówkowymi.

 

 

Poproś rodziców o wydrukowanie obrazków. Połącz mamę z ich dzieckiem, nazwij zwierzęta dorosłe i małe. Pokoloruj obrazki.

\

 

 

 
|

c.d. ŚRODA 25.03.2020r.

„MOTYL” – kolorowanie konturów kredkami świecowymi.

Zabawa ruchowa „BARWNE MOTYLKI”- dziecko biega swobodnie, naśladując motylka. Na sygnał zatrzymuje się i przykuca, jakby motyl usiadł na kwiatku.

 

 motylek - kolorowanka dla dzieci

c.d. CZWARTEK 26.03.2020r.

Zabawa językowa „ŚLIMAK, ŚLIMAK, POKAŻ ROGI”- dziecko wypowiada zdanie: Ślimak, ślimak, pokaż rogi…, na różne sposoby- szybko, wolno, głośno, cicho, z zadowoleniem, ze smutkiem, ze złością itd.

„LITERA G”- zakolorowywanie pól z małą lub wielką literą „g, G” kredkami świecowymi.

litera G - ukryte litery do nauki czytania kolorowanki i szablony do druku dla dzieci MiastoDzieci.pl

c.d. PIĄTEK 27.03.2020r.

„POŻEGNANIE ZIMY”- zabawa w niedokończone zdania- rodzic podaje dziecku chusteczkę i zaczyna zdanie: Lubię wiosnę za…, a dziecko dokańcza zdanie.

30.03.- 03.04.2020r.     TEMAT TYGODNIA:

ZWIERZĘTA NA WIEJSKIM PODWÓRKU.

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE:

  1. UTRWALENIE INFORMACJI DOTYCZĄCYCH ZWIERZĄT WIEJSKICH ORAZ ICH MŁODYCH; ZAPOZNANIE Z LITERĄ ł, Ł.
  2. POGŁĘBIENIE WIEDZY NA TEMAT JAJEK, ICH BUDOWY I SPOSOBÓW WYKORZYSTANIA; POZNANIE PTAKÓW ZNOSZĄCYCH JAJKA; DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI PORÓWNYWANIA.
  3. DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI ROZRÓŻNIANIA FIKCJI I RZECZYWISTOŚCI; POSZERZANIE WIEDZY NA TEMAT WYGLĄDU I ZWYCZAJÓW ŚWINI.
  4. POSZERZANIE WIEDZY NA TEMAT BARANÓW I OWIEC ORAZ ICH HODOWLI; DOSKONALENIE MOTORYKI MAŁEJ.
  5. POSZERZANIE WIADOMOŚCI NA TEMAT WARTOŚCI ODŻYWCZYCH, WYKORZYSTANIA I RODZAJÓW MLEKA.

TEMATY DNIA:

  1. 1.ZWIERZĘTA WIEJSKIE.
  2. 2.SKĄD SIĘ BIORĄ JAJKA?
  3. 3.CZY ŚWINIA TO BRUDNE ZWIERZĘ?
  4. 4.SKĄD SIĘ BIERZE WEŁNA?
  5. 5.PO CO HODUJEMY KROWY?

PONIEDZIAŁEK 30.03.2020r.

- Układanie z kredek lub patyczków liter znanych dzieciom, próby podawania nazw liter.

- Zapoznanie z literą ł, Ł małą i wielką; pokaz litery w książeczce KP3,s.29 oraz wykonanie poleceń, ćwiczeń.

- Słuchanie wiersza S. Kraszewskiego pt. ,,Na wiejskim podwórku”

Na podwórko dumne matki prowadziły swoje dziatki:

Krowa- łaciate cielątko,

Koza- rogate koźlątko,

Owca- kudłate jagniątko,

Świnka- różowe prosiątko,

Kurka- Pierzaste kurczątko,

Gąska- puchate gąsiątko,

Kaczka- płetwiaste kaczątko,

Każda prowadzi swoje dzieciątko!

Wtem ujrzały pieska Burka, który urwał się ze sznurka.

Tak się bardzo przestraszyły, że aż dzieci pogubiły.

Krowa- łaciate cielątko,

Koza- rogate koźlątko,

Owca- kudłate jagniątko,

Świnka- różowe prosiątko,

Kurka- pierzaste kurczątko,

Gąska- puchate gąsiątko,

Kaczka- płetwiaste kaczątko,

Każda zgubiła swoje dzieciątko!

Wtem gospodarz konną furką wjechał prosto na podwórko.

Zszedł czym prędzej ze swej furki, zamknął Burka do komórki.

Lamentują biedne mamy: ”Co my teraz robić mamy?”

Wtem z kryjówek wyszły dziatki, odnalazły swoje matki:

Krowę- łaciate cielątko,

Kozę- rogate koźlątko,

Owcę- kudłate jagniątko,

Świnkę- różowe prosiątko,

Kurkę- pierzaste kurczątko,

Gąskę- puchate gąsiątko,

Kaczkę- płetwiaste kaczątko,

Znalazło mamę każde dzieciątko.

- Ćwiczenia logicznego myślenia, doskonalenie zdolności grafomotorycznych, przeliczanie- KP3,s.30a.

- Śpiewanie piosenki pt. ,,Stary Donald farmę miał” ( piosenka jest dostępna na stronie www.ucze.pl)

1.Stary Donald farmę miał, ijaijaoooo,

Kurki na niej hodował, ijaijaoooo,

Kurki ko ko tu i ko ko tam,

Ko ko tu, ko ko tam, ciągle tylko ko ko.

2. Stary Donald farmę miał, ijaijaoooo,

Krówki na niej hodował, ijaijaooo,

Krówki mu mu tu i mu mu tam,

Mu mu tu, mu mu tam, ciągle tylko mu mu.

3. Stary Donald farmę miał ijaijaoooo,

Świnkę na niej hodował ijaijaoooo,

Świnka chrum chrum tu i chrum chrum tam,

Chrum tu, chrum tam, ciągle tylko chrum.

4. Stary Donald farmę miał, ijaijaoooo,

Kaczki na niej hodował, ijaijaoooo,

Kaczki kwa kwa tu i kwa kwa tam,

Kwa kwa tu, kwa kwa tam, ciągle tylko kwa.

Itd.

- „ LITERA Ł”-zakolorowywanie pól z małą i wieklą literą ł kredkami świecowymi- www.miastodzieci.kolorowanki.edukacyjne.alfabet

TEMAT TYGODNIA: WITAJ, WIOSNO!

PONIEDZIAŁEK 23.03.2020

Słuchanie i rozmowa na temat wiersza ,,List pożegnalny do Pani Zimy”

Przyszła pora niesłychana,
mroźna zima jest żegnana.
Bo na wiosną przyszła pora,
grube ciuchy dać do wora.
Kwiatki, ptaki, ciepłe słońce,
mnóstwo roślin znów na łące.
Rolki, rower pójdą w ruch,
czas założyć lekki ciuch.
Zima brzydka, pomarszczona
dziś zostaje wygoniona.
I nadzieja w nas ukryta,
że tu prędko nie zawita.
Pytania : Po czym poznamy, że jest wiosna?
Z jakimi dźwiękami kojarzy się wiosna?
Kogo usłyszymy na wiosnę na łące, w lesie, parku? (kukułkę, bociana, żaby, skowronka,
słowika, wiosenny deszczyk)
Czy wiosna to radosna/ kolorowa pora roku?

Zabawa artykulacyjna ,,Odgłosy wiosny” - dziecko naśladuje głos bociana, żaby, deszczu, kukułki.
Uzupełnienie kart pracy – książeczka nr 3 str.24a i b ( dziecko uzupełnia zgodnie z poleceniem w książce)


WTOREK 24.03.2020

Zapoznanie dzieci z literą G, g wg następujących etapów:
Słuchanie fragmentu wiersza Marka Dąbrowskiego ,,Garnek i sitko”
(...)Garnek to ma poważanie,
każde w nim przyrządzisz danie.
Z garnka nawet czapka będzie,
jak kto chce to na nim siędzie. (…)
- Rozmowa z dzieckiem: O czym był wiersz?
Do czego służy garnek?
- Dziecko dzieli wyraz garnek na sylaby,
dziecko wyróżnia pierwszą głoskę w wyrazie garnek ( w tym celu pytamy dziecko: co słyszysz na początku wyrazu garnek?), dziecko wymyśla inne wyrazy na głoskę g
pokaz nowej litery g (w książeczce).

Uzupełnianie karty pracy - książeczka nr 3 str. 25 a i b
Zabawa dydaktyczna ,,Garnki” - wykorzystujemy garnki jakie mamy w naszej domowej kuchni, dziecko określa czym się różnią (wielkością kolorem), ustawia je od największego do najmniejszego i odwrotnie, przelicza, przelewa wodę porównując pojemność naczyń.
Dekorowanie poznanej litery G wg własnego pomysłu dziecka – wyprawka wypychanka

ŚRODA 25.03.2020

Słuchanie wiersza Doroty Gellner ,,Gąsienica”
Idzie ścieżką gąsienica,
kolorowa tajemnica.
Krótkich nóżek mnóstwo ma...
Jedną robi nam ,,pa, pa, pa!”.
Do widzenia! Do widzenia!
Czary -mary - już mnie nie ma!
Nitką się owinę cała
i przez zimę będę spała!
Gdy ochłodzi się na dworze,
będę spała jak w śpiworze.
Już się niby nic nie dzieje.
Kokon się na wietrze chwieje....
Gąsienica w środku śpi
i zamknęła wszystkie drzwi.
A na wiosnę - patrzcie teraz!
Ktoś w kokonie drzwi otwiera!
Macha do nas skrzydełkami...
Kto to jest powiedzcie sami.
Rozmowa: Kto jest głównym bohaterem wiersza? Jak wyglądała gąsienica? Jak spędziła zimę?
Co stało się na wiosnę? Czy gąsienica zimą i wiosną wyglądała tak samo?
Omówienie cyklu życia motyla (Księga zabaw z obrazkami).

Uzupełnianie karty pracy - książeczka nr 3 str. 28a i b oraz str.26 b.
Rozwój gąsienicy – wyprawka karta nr 55
Praca plastyczna ,,Gąsienica” - dziecko nakleja wcześniej przygotowane z papieru kolorowe koła w szeregu, dorysowuje nogi, a na pierwszym kole oczy i nosek.


CZWARTEK 26.02.2020

,,Ślimaki” - pokaz ilustracji różnych ślimaków, przekazanie krótkich informacji na temat tych zwierząt, sposobu poruszania, odżywiania, budowy ciała (widoczna część ciała to noga)
Zabawa językowa: dziecko recytuje wierszyk na różne sposoby – wolno, szybko, wesoło , smutno, ze złością : Ślimak, ślimak wystaw rogi
dam ci sera na pierogi.
Jak nie sera to kapusty
od kapusty będziesz tłusty.
Zabawa relaksacyjna: dziecko wraz z rodzicem lub innym dzieckiem rysują palcem ręką lewą i prawą jedno drugiemu na plecach muszlę ślimaka.
Ćwiczenie grafomotoryczne ,,Ślimak” : dziecko ustawia ołówek na środku kartki i kreśli linie spiralne rozchodzące się na zewnątrz.
,,Ślimak” - praca plastyczna z gazet: dziecko zgniata gazetę w kształt rurki czy sznurka, potem przykleja ją na kartce zwijając w kształt ślimaka, dorysowuje nogę ślimaka.

PIĄTEK 27.03.2020

,,Wiosenne przysłowia” - zapoznanie dziecka z przysłowiami i omówienie ich znaczenia:
Kto w marcu zasieje, ten się na wiosnę śmieje
W marcu jak w garncu
Gdy w kwietniu słonko na dworze, nie będzie pustek w komorze
Jak przygrzeje słonko, przyjdzie kwiecień łąką
Kwiecień plecień, bo przeplata, trochę zimy, trochę lata
Kwiecień, gdy deszczem plecie, to maj wystroi w kwiecie
Na świętego Wojciecha pierwsza wiosny pociecha
Jedna jaskółka wiosny nie czyni

Słuchanie wiersza Dominiki Niemiec ,, Wesoło jest wiosną”
Wiosną zieleń się zieleni, wszystko się weseli.
Przebiśniegi wyglądają spod śniegowej bieli.
Żonkile się żółcą, tulipany jak tęcza się mienią,
z wesołością niektóre z nich się czerwienią.
Ptaki po ptaszemu świergocą wszędzie wkoło.
Słychać ćwiry i trele, jest radośnie i wesoło.
Ludzie też jakby weselsi, więcej się uśmiechają,
energii im wiosna dodaje rozmaitością swoją.
Nawet mama w kuchni z weselem podśpiewuje,
kiedy z rana śniadanie dzieciom swym szykuje.
I już na talerzu lądują wiosenne kanapki.
Wyglądają jak kolorowe, wesołe kwiatki,
a to za sprawą dobrego nastroju i zręcznej ręki mamy.
Dlaczego? Bo wiosną w kuchni z nowalijek korzystamy.
Rozmowa: Co wesołego jest w wiośnie? Dlaczego wiosną wszyscy są weselsi?
Uzupełnianie kart pracy – książeczka nr 3 str.27a i b oraz str. 26a

Zabawa badawcza , polisensoryczna (dziecko poznaje różnymi zmysłami) ,,Jakie smaki kojarzą nam się z wiosną?- oglądanie, dotykanie, smakowanie nowalijek (rzodkiewka, pomidor, szczypiorek,ogórek). Rozmowa na temat witamin zawartych w warzywach oraz ich wpływu na odporność organizmu szczególnie wiosną i w czasie obecnej epidemii.
,,Zdrowe kanapki” - wspólne przygotowywanie z dzieckiem zdrowych kanapek na kolację czy drugi śniadanie
Praca plastyczna ,,Wiosenne drzewa” - dziecko maluje zieloną farbą liść kapusty pekińskiej i przyciska je do papieru jak pieczątkę. Potem domalowuje brakujące elementy trawę, kwiaty, słońce
lub
,,Zielony świat” - malowanie palcem zieloną farbą


SZANOWNI RODZICE!

Pragniemy skierować do Państwa kilka porad dotyczących pracy z dzieckiem.

Propozycje zajęć i zabaw dla dzieci będą umieszczane na stronie internetowej przedszkola dla gr. III.
Prosimy o zrealizowanie z dziećmi przynajmniej ćwiczeń uzupełniających w książeczkach zgodnie z podanym przez nas rozkładem. Proszę nie wyprzedzać uzupełniania kart pracy, abyśmy po powrocie do przedszkola mogły z dziećmi kontynuować pracę . Pozostałe zabawy proszę potraktować jako nasze propozycje dodatkowe i realizować je na miarę posiadanego czasu.
Proponujemy korzystanie ze stron internetowych np.: Miastodzieci, krokotak
Na stronie internetowej przedszkola będziemy na bieżąco umieszczać ciekawe propozycje zabaw i zajęć z dziećmi. Pamiętajmy o zabawach z dziećmi rozwijających sprawność manualną: rysowanie, lepienie, malowanie, wycinanie, rysowanie szlaczków, rysowanie po śladzie oraz słuch fonematyczny ( dziecko wyróżnia pierwszą głoskę w wyrazie, głoskuje krótkie wyrazy typu: oko, Ula, ule, Ala, osa, sok, ser lub my głoskujemy dziecku te wyrazy, a ono zgaduje co powiedzieliśmy. Te umiejętności będą dzieciom najbardziej przydatne w grupie ,,0”. Do ćwiczeń grafomotorycznych dzieci powinny używać ołówka.
W teczce ,,Wyprawka” znajdziecie ciekawe propozycje zabaw plastycznych i manualnych, proszę je dobrać do omawianego tematu.
W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny.


Serdecznie pozdrawiamy nasze kochane dzieci z gr.III i wspaniałych Rodziców.


Aneta Mastalerz
Iwona Synkowska