Bezpieczeństwo i wygoda

slogan image 4Posiadamy duże, nowoczesne i atrakcyjne sale, urządzone zgodnie z potrzebami dzieci w różnym wieku. Każda z sal posiada własną toaletę, do której dzieci mają nieograniczony dostęp. 

Zdrowie na talerzu

slogan image 5Posiadamy własną kuchnię, w której przygotowywane są pyszne, domowe posiłki odpowiednio zbilansowane oraz uwzględniające potrzeby dietetyczne dzieci. 

Nauka przez zabawę

slogan image 1Stale rozszerzamy i bogacimy repertuar form i metod pracy z dziećmi dbajac o to aby przede wszystkim ucząc się dobrze się bawiły. 

1. Zabawy z Księgą zabaw z obrazkami str.72 i 73

a) dziecko ogląda obrazek i odpowiada na pytania umieszczone w książce,

b) zabawa dotykowa - dziecko palcem dotyka zwierząta dorosłe po lewej stronie kartk i - czy wyczuwasz wypukłe kontury? Potem tę stronę przykrywa kartką białego papieru i kredką bez papierka trze po kartce. Powstanie zaczarowany obrazek. Dorysowuje zwierzętom brakujące elementy, dorysowuje wybiegi, klatki dla zwierząt. Czy powstało ci piękne zoo?

2. Posłuchaj opowiadania ,, Wycieczka do zoo". Po przeczytaniu rodzic zadaje dziecku pytanie: Gdzie Ania poszła na wycieczkę? Jakie zwierzęta widziała? Które zwierzę było najśmieszniejsze?

2. Rozwiązywanie zagadek o zwierzętach, które wiodą nocny tryb życia: Rodzic czyta dziecku zagadkę, dziecko próbuje odgadnąć.

                     Mądre oczy, duża głowa,                                                               Nie jest ptakiem, choć skrzydła posiada.

                 w nocy łowi, w dzień się chowa.                                                    W dzień śpi, wieczorem do lampy wpada.

                 Zgadniesz po tych paru słowach,

                 że ten ptak to ....

Ani mysz to, ani ptak.                                                                        Mieszka w głębokim lesie,

On uważa, że to zdrowo                                                                    choć przypomina Burka.

sypiać w dzień do dołu głową.                                                            Na śniadanie lub kolację

                                                                                                           najchętniej zje Czerwonego Kapturka.

3. Zabawa plastyczna ,,Drzewo nocą". Pokoloruj drzewo, a tło wokół drzewa na kolor czarny. Potem pokoloruj kilka sówek na dowolne kolory, wytnij je i przyklej sowy na gałązkach. Oczy sowom możesz zrobić w postaci kulek z żółtej plasteliny i wyciąć gwiazdki z żółtego papieru. Na koniec spróbuj naśladować głos sowy. Powodzenia.

 

 

 

ŚRODA 10.06.2020r.-„Zwierzęta duże i małe”-„Polskie zwierzęta”.

- „Zabawa z kropkami”- układanie symboli liczb w odpowiedniej kolejności, przeliczanie, synteza wzrokowa. Rodzic przygotowuje wcześniej 4 kartki z literami: R (3 kropki na odwrocie), A (2 kropki na odwrocie), P (1 kropka na odwrocie), K (4 kropki na odwrocie). Dziecko otrzymuje te kartki i zadaniem dziecka jest ułożyć kartki z literami od tej, na której jest najmniej kropek, do tej, na której jest ich najwięcej. Dziecko odczytuje słowo „PARK”.

- Rozmowa na temat: „Parki Narodowe”- rozmowa z dzieckiem na temat polskich Parków Narodowych i zwierząt znajdujących się pod ochroną. Rodzic pyta o skojarzenia ze słowem „park”: Czym jest Park Narodowy? Czy byłaś w jakimś Parku Narodowym? Po co tworzy się Parki Narodowe? Jakie zwierzęta w Polsce są pod ochroną ? Dlaczego?

- Oglądanie prezentacji na temat Parków Narodowych-

https://www.edukator.pl/parki-narodowe-polski,presentation,3916f390de732cce661308aa2dacf709d6411036.html

- Rozmowa na temat zachowania się w Parkach Narodowych-

http://przedszkole-happykids.pl/wp-content/uploads/2019/05/2.png

- Praca z KP4,s.31a- łączenie liniami symboli parków narodowych ze zdjęciami zwierząt pokazanych, na tych symbolach; doskonalenie zdolności grafomotorycznych i koordynacji wzrokowo- ruchowej; poszerzanie wiedzy ogólnej.

- „Żubr”- odnalezienie Białowieży na mapie, poznanie ciekawostek na temat żubra: żyje w puszczy, jest największym dziko żyjącym ssakiem w Europie.

http://www.zubry.com/co-kazdy-powinien-wiedziec-o-zubrze

- Kolorowanie konturów żubra kredkami świecowymi-

http://www.supercoloring.com/pl/kolorowanki/zubr

- Praca z KP4,s.31b- doskonalenie zdolności grafomotorycznych; poszerzanie wiedzy przyrodniczej.

- Lepienie z plasteliny na temat: „ Zwierzę z ZOO”- rozwijanie sprawności manualnych i wyobraźni.

1. Oglądanie czasopism dziecięcych, książeczek i encyklopedii dla dzieci z domowej biblioteczki - dziecko wyszukuje ilustracje zwierząt, nazywa je, dzieli nazwy zwierząt  na sylaby, wyodrębnia pierwszą głoskę w wyrazie, np. pantera , pan -te- ra pierwsza głoska to p.

2.Pokolorujzwierzęta, policz sylaby.

3.Pokoloruj obrazek, policz ile zwierząt ukryło się na obrazku.

1.Już wiesz, jakie  zwierzęta mieszkają w Polsce w lasach, na  polach czy łąkach. 

Każde zwierzę zostawia ślad. Obejrzyj planszę i zapoznaj się ze śladami zwierząt.

2.Dopasuj ślady do zwierząt i pokoloruj zwierzątka.

WTOREK 09.06.2020r.-„Zwierzęta duże i małe”-„Z wizytą w ZOO”.

- Słuchanie wiersza Janusza Minkiewicza pt. „W ZOO”.

By kolibry przez wronę                                                                    By tygrysa (zgadliście!)

Nie zostały zjedzone,                                                                       Nie zjadł lew, oczywiście…

By przypadkiem też wrony                                                             O to dbać musi stale,

Nie zjadł lis wygłodzony,                                                                Pilnie patrząc wokoło

Żeby lisa zaś przy tym                                                                     Stary Michał Kawalec,

Nie zjadł wilk z apetytem,                                                               Co dozorcą jest w ZOO.

By pantera w chwil kilka                                                                 Musi dbać i o siebie,

Nie zdążyła zjeść wilka                                                                    Żeby sam przypadkiem                                   

I pantery, by tygrys                                                                          Lwią się nie stał kolacją

Na śniadanie nie przegryzł,                                                             Lub tygrysim obiadkiem.

Rodzic zadaje dziecku pytania na temat wysłuchanego wiersza: Czy byliście kiedyś w ZOO? Jak wyjaśnić swoimi słowami, czym jest zoo? Dlaczego niektóre zwierzęta mieszkają w ZOO? Jak należy się tam zachowywać? Czy wolno karmić zwierzęta w ZOO?

- Słuchanie piosenki pt. „Idziemy do ZOO”- https://www.youtube.com/watch?v=rXz-hKkUvoM

- Słuchanie piosenki pt. „Biegniemy do ZOO”- https://www.youtube.com/watch?v=ddibT4Lv9oI

- Oglądanie filmu pt. „Strażnicy Miasta”- Poznajemy zwierzęta w ZOO- www.youtube.com?watch?v=FQqBXuAK3OY

- Praca z KP4,s.30- umieszczanie nalepek ze zwierzętami w odpowiednich miejscach- doskonalenie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo- ruchowej, orientacja w przestrzeni, rozpoznawanie zwierząt po fragmencie ciała, poszerzanie wiedzy przyrodniczej.

- Oglądanie filmu pt. „ZOO dla dzieci. Idziemy do ZOO. Zwierzęta”- www.youtube.com/watch?v=rndOCZp0ULU

- „Żyrafy”- praca plastyczna- tworzenie cętkowanych żyraf- dziecko zwija żółtą kartkę, najlepiej z bloku technicznego w rulonik i skleja ją tak, by stworzyła stożek. Na czubku dokleja narysowaną wcześniej głowę żyrafy. Stożek ozdabia cętkami wydzieranymi z brązowego papieru. Rodzic przekazuje dziecku ciekawostki na temat żyrafy: największe zwierzę lądowe, długa szyja umożliwia jej zrywanie pożywienia z wysokich gałęzi, ma taką samą liczbę kręgów szyjnych jak inne ssaki (tylko są one dłuższe), umaszczenie żyrafy to kamuflaż na sawannie, zagrożeniem dla żyraf są lwy.