Bezpieczeństwo i wygoda

slogan image 4Posiadamy duże, nowoczesne i atrakcyjne sale, urządzone zgodnie z potrzebami dzieci w różnym wieku. Każda z sal posiada własną toaletę, do której dzieci mają nieograniczony dostęp. 

Zdrowie na talerzu

slogan image 5Posiadamy własną kuchnię, w której przygotowywane są pyszne, domowe posiłki odpowiednio zbilansowane oraz uwzględniające potrzeby dietetyczne dzieci. 

Nauka przez zabawę

slogan image 1Stale rozszerzamy i bogacimy repertuar form i metod pracy z dziećmi dbajac o to aby przede wszystkim ucząc się dobrze się bawiły. 

TEMAT TYGODNIA: WRAŻENIA I UCZUCIA

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZE: 

-dziecko utrwala nazwy emocji, rozpoznaje i nazywa emocje własne oraz innych osób, zna sposoby radzenia sobie z negatywnymi emocjami,. 

-doskonali umiejętność wypowiadania się na określony temat, wyraża swoje emocje w formie  ekspresji plastycznej i ruchowej.

TEMATY DNIA:

1. EMOCJE - CO TO TAKIEGO?

2. JAKIE EMOCJE PRZEŻYWAJĄ PRZEDSZKOLAKI?

3. SKĄD SIĘ BIORĄ ŁZY?

4. JAK RADZIĆ SOBIE Z EMOCJAMI?

5. WCZUWAMY SIĘ W EMOCJE INNYCH.

 

Emocje - co to takiego? Poniedziałek, 18.05.2020 

1.Oglądanie planszy z emocjami, rozpoznawanie i nazywanie emocji. Pytamy dziecko: Czym są emocje? Jakie znasz emocje?(radość, smutek, złość, zdziwienie itp.)

 

 

 

2. Zabawa ,,Zgadnij" -  dziecko odlicza, mówiąc: ,,1...2...3.. minę pokaż ty" , a wtedy rodzic pokazuje dziecku jedną z emocji za pomocą mimiki twarzy.  Dziecko odgaduje nazwę emocji.

3.Uzupełnianie karty pracy cz.4 str. 19b zgodnie z poleceniem.

4.Zabawa ,,Emocjonalny autoportret" z wykorzystaniem małych lusterek - rodzic wymienia nazwę emocji np.: smutek, radość, zaskoczenie, przestraszenie, zagniewanie, a dziecko  mimiką wyraża tę emocję patrząc na siebie  w lusterku. 

5. Uzupełnianie karty pracy cz.4 str.  19a zgodnie z poleceniem: rysowanie drugiej połowy twarzy oraz kontynuowanie rytmu.

6. Gra ,,Dobble literowe" z wykorzystaniem kart z wyprawki nr 50-52 zgodnie z wcześniejszym opisem.

7. Wykonanie kostki emocji do wykorzystania  w zabawach w następnych dniach: szablon kostki należy wydrukować, wyciąć i skleić (dziecko przy dużej pomocy rodzica) . Szablony buziek też wydrukować, dziecko je koloruje, wycina, jedną buźkę do wyboru nakleja na jedną ściankę kostki. Ewentualnie można zwykłą  kostkę do gry okleić odpowiednimi emblematami  emocji.

 

1. Praca z obrazkiem - ,,Księga zabaw z obrazkami" str. 66 i 67 (zgodnie z poleceniami) - dziecko odpowiada na pytania, rozpoznaje i nazywa instrumenty, nazywa muzyków, dzieli nazwy instrumentów na sylaby, doskonali spostrzeganie, rozszerza zasób słownictwa.

2. Zabawa- gra rodzinna ,,Kto pierwszy?" z wykorzystaniem Wyprawki n r28-30. Dziecko wypycha pionki: skrzypce, harfę, flet, pianino, fortepian, puzon. Ustawia je na planszy. Wersje gry:

a) Rodzic rzuca kostką, a grające dzieci (gracze) przesuwają instrumenty odpowiadające liczbie oczek na kostce, każdy na swojej karcie

b) Każde dziecko (gracz) wybiera jeden instrument, rodzic rzuca kostką. Porusza sią to dziecko, na które wskaże kostka. Wygrywa ten, kto pierwszy dotrze do mety.

c) Dzieci (gracze) grają indywidualnie, każdy we własny zakresie rzuca kostką i sprawdza, który instrument   dotrze do mety jako pierwszy.

3. Jaki to instrumet? Pokoloruj. 

 

CZWARTEK 14.05.2020r-„W krainie muzyki”-„Muzyka relaksacyjna”.

- „Po co nam muzyka?”- burza mózgów, doskonalenie myślenia przyczynowo- skutkowego. Rodzic włącza fragmenty różnej muzyki, a dziecko decyduje do czego mogłaby być dobra (np. muzyka relaksacyjna, muzyka elektroniczna, rock&roll).

- „Namalujmy muzykę!”- malowanie palcami i dłońmi do muzyki (muzyka z gatunku heavy metal). Dziecko swobodnie maluje farbami palcami i dłońmi, na dużym arkuszu papieru (co najmniej A3), położonym na podłodze- ilustruje muzykę. Następnie rodzic powtarza zabawę z muzyką relaksacyjną. Następnie rodzic pyta: Czym różnią się te obrazki? Który jest spokojny, a który nie? Czy łatwo rozpoznać, który był malowany, podczas którego utworu? Dlaczego?                                    

1 przykład:    https://www.youtube.com/watch?v=uEJhxvraO78 Jesteśmy jagódki, czarne jagódki (rock/metal cover)

2 przykład:    https://www.youtube.com/watch?v=2XPDxcObwrU Piosenki dla dzieci Jesteśmy jagódki

- Zapoznanie z literą „H, h”- zaaranżowanie sytuacji, w której pojawi się wyraz podstawowy np. rodzic zadaje pytanie: Gdy słuchasz muzyki relaksacyjnej, zamykasz oczy to gdzie się przenosisz? Bo ja przenoszę się na egzotyczną wyspę, leżę w hamaku i słucham muzyki. Co to jest hamak?

Wydzielenie pierwszej głoski w słowie „hamak”, by utożsamić ją później z wprowadzoną literą; analiza i synteza słuchowa wyrazu podstawowego; podział na sylaby.

- Zabawy z głoską H filmik https://www.youtube.com/watch?v=1_3R9SYCpEM  LITERA H - UBU nauka literek

                     https://www.youtube.com/watch?v=tZjEIqfKJ-s  litera H      

- Praca z KP4,s.17a- doskonalenie zdolności grafomotorycznych i percepcji wzrokowej.

- Praca z W.10 (Wyprawka)- pokaz nowej litery drukowanej, analiza pokazywanej litery i jej elementów, wodzenie palcem po małej i wielkiej literze, ozdabianie szablonu dowolnym sposobem.

- Zabawa z W.20a (Wyprawka)- rozpoznawanie nowej litery wśród innych liter.

- Praca z KP4,s.17b- doskonalenie percepcji słuchowej, koordynacji wzrokowo- ruchowej, ćwiczenia w czytaniu.

PIĄTEK 15.05.2020r.-„Wkrainie muzyki”- „Gdzie słychać muzykę?”

- „Gdzie można usłyszeć muzykę?” – mapa myśli. Dziecko podaje swoje propozycje (miejsc typowych i nietypowych). W razie potrzeby zadajemy dodatkowe pytania, np. Jak nazywa się specjalne miejsce, gdzie można słuchać koncertów muzyki klasycznej? (filharmonia) Gdzie odbywają się przedstawienia, w których głównie słychać muzykę klasyczną i śpiew? (opera) Mogą to być również następujące propozycje: kościoły, szkoły muzyczne, internet, koncerty plenerowe itd.

        https://www.youtube.com/watch?v=_YRkwzEQ7gY Opera. Gdy Opera Drzwi Otwiera

- „Śpiewamy jak w operze” – naśladowanie mimiką, gestem i ruchem. Prezentujemy  dziecku na filmie dowolny utwór operowy np. Carmen . Zadaniem dziecka jest zabawa w mima i bezdźwięczne naśladowanie śpiewu operowego.

       https://www.youtube.com/watch?v=KJ_HHRJf0xg  Carmen – Habanera

- „Jak zapisać muzykę?” – burza mózgów, dzieci podają propozycję.   (podpowiadamy, że muzykę zapisuje się za pomocą nut i linii)                         https://www.youtube.com/watch?v=dUPNphXI5pQ Nauka Nut i Klucz Wiolinowy

- „Pięciolinia” – zabawa 

                                                                                                                                                               

              https://www.youtube.com/watch?v=QTk2FNbbrjQ   Pięciolinia i jej mieszkańcy

                                                                                                                                                                   

- „Trema” – rozmowa z dziećmi nt. tremy , zadajemy   pytania: Co to jest trema? Jakie to uczucie? Kiedy można odczuwać tremę  Co się z nami dzieje gdy czujemy tremę?  Czy wy kiedyś odczuwaliście tremę? W jakiej to było sytuacji? Czy było to przyjemne uczucie? Czy tremę można przezwyciężyć?      

- „Radzimy sobie z tremą” – ćwiczenie oddechowe- tłumaczymy dziecku, że jednym z dobrych sposobów na poradzenie sobie z tremą, niepokojem, zdenerwowaniem są ćwiczenia oddechowe. Proponujemy nauczenie się ćwiczeń oddechowych w oparciu o wierszyk motywacyjny.

 Rodzic recytuje wiersz, a dzieci wykonują ćwiczenie z zamkniętymi oczami, koncentrując się na własnym oddechu                         

Wiem, że to potrafię,  wszystko mi się uda.

Stoję mocno na dwóch nogach, ręce trzymam na udach.

Biorę głęboki wdech nosem, ręce unoszę do góry.

Wypuszczam ustami powietrze, znikają zwątpienia chmury.

I jeszcze raz wdech nosem i buzią wydech robię.

Rozluźniam się, czuję się lekko, mam już wiarę w sobie.

Poznaliśmy zawód: śpiewak(- czka) operowy(-a).   

https://www.youtube.com/watch?v=9wOAhmyTbRg  Baron cygański w Operze                                                                                                                                                   

1. Gra w dobble z wykorzystaniem Wyprawki nr 50-52: należy wypchnąć karty do gry.

wersja 1: Zabawa w parach lub małej grupie rodzinnej. Dwie osoby rozdają między siebie wszystkie karty z jednej wyprawki.Każdy gracz trzyma  karty w ręce w stosiku jedna na drugiej. Jedną kartę należy położyć na środku stolika. Na sygnał każdy z graczy patrzy na swoją pierwszą kartę i szuka wspólnej litery z kartą, która leży na środku. Głośno podaje nazwę litery i szybko kładzie swoją kartę na stole, przykrywając tę, która już na nim leży. Teraz każdy z graczy znów musi znaleźć wspólną literę na swojej karcie. Wygrywa ten, kto pierwszy pozbędzie się swoich kart.

wersja 2. Gra  w parach na zasadzie gry w wojnę. Wszystkie karty z Wyprawki należy rozdać dwóm graczom. Na sygnał gracze wykładają na środek stołu po jednej karcie i szybko szukają (wypatrują) wspólnej litery dla tych dwóch wyłożonych kart. Osoba, która pierwsza głośno poda nazwę takiej litery, zbiera karty ze środka. Wygrywa ten, kto pierwszy zbierze wszystkie karty.

2. Zabawa matematyczna ,,Rytm" z wykorzystaniem Wyprawki nr53-54 (utrwalenie aspektu porząkowego liczby).  Rodzic układa trzyelementowy wzór z kolorowych guzików (np.: żółty, żółty czerwony lub czewony, niebieski, żółty). Dziecko układa taki sam wzór i kontynuuje go dalej dopóki wystarczy elementów. Następnie rodzic zadaje pytanie dziecku: Jaki kolor ma trzeci/ piąty/ dziewiąty elelment? 

3. Na jakim instrumencie gra miś? Pokoloruj wybrany obrazek.