Bezpieczeństwo i wygoda

slogan image 4Posiadamy duże, nowoczesne i atrakcyjne sale, urządzone zgodnie z potrzebami dzieci w różnym wieku. Każda z sal posiada własną toaletę, do której dzieci mają nieograniczony dostęp. 

Zdrowie na talerzu

slogan image 5Posiadamy własną kuchnię, w której przygotowywane są pyszne, domowe posiłki odpowiednio zbilansowane oraz uwzględniające potrzeby dietetyczne dzieci. 

Nauka przez zabawę

slogan image 1Stale rozszerzamy i bogacimy repertuar form i metod pracy z dziećmi dbajac o to aby przede wszystkim ucząc się dobrze się bawiły. 

ŚRODA 01.04.2020r.

_ Rozmowa na temat różnych bajek, w których występują świnki ( Babe- świnka z klasą, Kubuś Puchatek, Świnka Pepa, Trzy małe świnki ).

.- Słuchanie bajki pt. „ Trzy małe świnki”. Po wysłuchaniu dziecko odpowiada: gdzie żyją, jak wyglądają, jakie miały przygody, jakie miały domki kolejne świnki, w których mieszkały.

- „ Domki trzech świnek”- rysowanie kredkami ołówkowymi na białej, dużej kartce trzech domków świnek.

- „ Ciekawostki o świnkach”- Czym różniły się świnki z bajek od prawdziwych świń? Gdzie mieszkały trzy małe świnki, a gdzie mieszkają prawdziwe świnie? Przekazanie ciekawostek o świniach, np. świnie wchodzą do błota, by się ochłodzić; podobnie jak kury nie mają gruczołów potowych; są obdarzone doskonałym węchem ( podobnie jak psy ); są bardzo inteligentne ( mają wyższy iloraz inteligencji niż psy ).

- „ Różowa świnka”- wycinanie konturów świni i ozdabianie różowymi kolorami wg własnego pomysłu i naklejenie w dowolnym miejscu na obrazku „ Domki trzech świnek”- można wyciąć i ozdobić 3 świnki.

- Blok zajęć o emocjach- wdzięczność”- rozmowa z dzieckiem, zadanie pytania: Co to znaczy „być za coś wdzięcznym”? Czy to jest miłe uczucie? Za co możemy być wdzięczni wiejskim zwierzętom? Jak możemy okazać im swoją wdzięczność? Za co zwierzęta mogą być wdzięczne ludziom? Jak zwierzęta mogą okazać nam swoją wdzięczność?

- Jestem wdzięczny…”- zabawa w kończenie zdania. Dziecko wybiera sobie wiejskie zwierzę i kończy zdanie, wykorzystując w nim nazwę wybranego zwierzęcia, np. Jestem wdzięczny ( krowie ) za to, że daje mleko. itd.

- Śpiewanie piosenki pt. „ Czarna krowa, w kropki bordo…”- jeśli dziecko pamięta.

Dzisiaj zapraszam cię do posłuchania bardzo wesołej i pouczającej piosenki pt.: ,,Gdacze kura : ko, ko, ko". Jak zachowywała się kura? (Kliknij w link poniżej, aby odsłuchać piosenkę)

Link do piosenki

Pamiętaj, aby swoją głośną zabawą nie przeszkadzać innym, szcególnie teraz, gdy cały czas przebywasz w domu rodzicami i może rodzeństwem. Pamiętaj, każdy ma prawo do odpoczynku i chwili wyciszenia. Gdy będziesz słuchać piosenki kilka razy dziennie przez kilka dni, to wkrótce będziesz śpiewać ją samodzielnie. Powodzenia. 

 

A teraz poproś o wydrukowanie i pokoloruj obrazek drobiowej rodziny z wiejskiego podwórka, nazwij poszczególnych członków rodziny (kura, kogut, kurczątko)

 

Poproś rodziców o wydrukowanie obrazków. Połącz mamę z ich dzieckiem, nazwij zwierzęta dorosłe i małe. Pokoloruj obrazki.

\

 

 

 
|

WTOREK 31.03.2020r.

- „Odgłosy zwierząt”- Jakie zwierzęta można spotkać na wiejskim podwórku? Jakie odgłosy wydają?- KP3,s.30b.

Piesek szczeka: Hau, hau, hau.

Kotek miauczy: Miau, miau, miau.

Kura gdacze: Ko, ko, ko.

Kaczka kwacze: Kwa, kwa, kwa.

Gąska gęga: Gę, gę, gę.

Owca beczy: Be, be, be.

Koza meczy: Me, me, me.

Indor gulgocze: Gul, gul, gul.

Krowa ryczy: Mu, mu, mu.

Konik parska: Prr, prr, prr.

A pies warczy: Wrr, wrr, wrr.

- Rozmowa na temat: „Ptaki i ich jaja”- Jakie zwierzęta znoszą jajka? Czy są to tylko ptaki? Ukazanie jaj różnych ptaków- kurze, przepiórcze, strusie. Wprowadzenie wyrazów do globalnego czytania: KURA, PRZEPIÓRKA, SRTUŚ. Czym różni się kura od koguta?- wyszukanie różnic i podobieństw przez dzieci. Przedstawienie ciekawostek o kurze: jest ptakiem, który kiepsko lata, nie ma gruczołów potowych, a zniesienie jajka zajmuje jej mniej więcej dobę.

-Praca: KP3,s.31- doskonalenie sprawności grafomotorycznej, percepcji wzrokowej, dekodowanie.

- „ Skąd się biorą jajka?”- zapoznanie z cyklem życia kury, ćwiczenia logicznego myślenia, poszerzanie wiedzy przyrodniczej, rytmy- praca z KP3,s.32a.

-„Jaja”- poszerzanie wiedzy o jajkach- dziecko przygląda się jajkom i pudełkom po jajkach, szuka na nich numerków; wyjaśnienie znaczenia liczb: 3- chów klatkowy, 2- chów ściółkowy, 1- chów na wolnym wybiegu, 0- chów ekologiczny.

-„Z czego składa się jajo?”- dziecko rozbija jajko i wyszczególnia: białko i żółtko.

- Praca z KP3,s.32b- utrwalenie stosunków przestrzennych, doskonalenie percepcji wzrokowej i słuchowej.

- „Jakie potrawy można zrobić z jajek?”- dziecko wymienia różne potrawy jakie można zrobić z jajek np. jajecznica, jajko sadzone, jajko na twardo, jajka faszerowane, kogel- mogel itp., a następnie rysuje je na kartce kredkami ołówkowymi.

 

30.03.- 03.04.2020r.     TEMAT TYGODNIA:

ZWIERZĘTA NA WIEJSKIM PODWÓRKU.

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE:

  1. UTRWALENIE INFORMACJI DOTYCZĄCYCH ZWIERZĄT WIEJSKICH ORAZ ICH MŁODYCH; ZAPOZNANIE Z LITERĄ ł, Ł.
  2. POGŁĘBIENIE WIEDZY NA TEMAT JAJEK, ICH BUDOWY I SPOSOBÓW WYKORZYSTANIA; POZNANIE PTAKÓW ZNOSZĄCYCH JAJKA; DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI PORÓWNYWANIA.
  3. DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI ROZRÓŻNIANIA FIKCJI I RZECZYWISTOŚCI; POSZERZANIE WIEDZY NA TEMAT WYGLĄDU I ZWYCZAJÓW ŚWINI.
  4. POSZERZANIE WIEDZY NA TEMAT BARANÓW I OWIEC ORAZ ICH HODOWLI; DOSKONALENIE MOTORYKI MAŁEJ.
  5. POSZERZANIE WIADOMOŚCI NA TEMAT WARTOŚCI ODŻYWCZYCH, WYKORZYSTANIA I RODZAJÓW MLEKA.

TEMATY DNIA:

  1. 1.ZWIERZĘTA WIEJSKIE.
  2. 2.SKĄD SIĘ BIORĄ JAJKA?
  3. 3.CZY ŚWINIA TO BRUDNE ZWIERZĘ?
  4. 4.SKĄD SIĘ BIERZE WEŁNA?
  5. 5.PO CO HODUJEMY KROWY?

PONIEDZIAŁEK 30.03.2020r.

- Układanie z kredek lub patyczków liter znanych dzieciom, próby podawania nazw liter.

- Zapoznanie z literą ł, Ł małą i wielką; pokaz litery w książeczce KP3,s.29 oraz wykonanie poleceń, ćwiczeń.

- Słuchanie wiersza S. Kraszewskiego pt. ,,Na wiejskim podwórku”

Na podwórko dumne matki prowadziły swoje dziatki:

Krowa- łaciate cielątko,

Koza- rogate koźlątko,

Owca- kudłate jagniątko,

Świnka- różowe prosiątko,

Kurka- Pierzaste kurczątko,

Gąska- puchate gąsiątko,

Kaczka- płetwiaste kaczątko,

Każda prowadzi swoje dzieciątko!

Wtem ujrzały pieska Burka, który urwał się ze sznurka.

Tak się bardzo przestraszyły, że aż dzieci pogubiły.

Krowa- łaciate cielątko,

Koza- rogate koźlątko,

Owca- kudłate jagniątko,

Świnka- różowe prosiątko,

Kurka- pierzaste kurczątko,

Gąska- puchate gąsiątko,

Kaczka- płetwiaste kaczątko,

Każda zgubiła swoje dzieciątko!

Wtem gospodarz konną furką wjechał prosto na podwórko.

Zszedł czym prędzej ze swej furki, zamknął Burka do komórki.

Lamentują biedne mamy: ”Co my teraz robić mamy?”

Wtem z kryjówek wyszły dziatki, odnalazły swoje matki:

Krowę- łaciate cielątko,

Kozę- rogate koźlątko,

Owcę- kudłate jagniątko,

Świnkę- różowe prosiątko,

Kurkę- pierzaste kurczątko,

Gąskę- puchate gąsiątko,

Kaczkę- płetwiaste kaczątko,

Znalazło mamę każde dzieciątko.

- Ćwiczenia logicznego myślenia, doskonalenie zdolności grafomotorycznych, przeliczanie- KP3,s.30a.

- Śpiewanie piosenki pt. ,,Stary Donald farmę miał” ( piosenka jest dostępna na stronie www.ucze.pl)

1.Stary Donald farmę miał, ijaijaoooo,

Kurki na niej hodował, ijaijaoooo,

Kurki ko ko tu i ko ko tam,

Ko ko tu, ko ko tam, ciągle tylko ko ko.

2. Stary Donald farmę miał, ijaijaoooo,

Krówki na niej hodował, ijaijaooo,

Krówki mu mu tu i mu mu tam,

Mu mu tu, mu mu tam, ciągle tylko mu mu.

3. Stary Donald farmę miał ijaijaoooo,

Świnkę na niej hodował ijaijaoooo,

Świnka chrum chrum tu i chrum chrum tam,

Chrum tu, chrum tam, ciągle tylko chrum.

4. Stary Donald farmę miał, ijaijaoooo,

Kaczki na niej hodował, ijaijaoooo,

Kaczki kwa kwa tu i kwa kwa tam,

Kwa kwa tu, kwa kwa tam, ciągle tylko kwa.

Itd.

- „ LITERA Ł”-zakolorowywanie pól z małą i wieklą literą ł kredkami świecowymi- www.miastodzieci.kolorowanki.edukacyjne.alfabet